0

TK Mặt Bằng

Thiết kế mặt bằng chung cư Green Stars – 234 Phạm Văn Đồng ( Khu Đô thị thành phố giao lưu)

Liên hệ tư vấn xem dự án, đặt mua căn hộ: 0988.07.26.28 miễn phí 100% phí

 

tong the

Tổng thể Chung cư Green stars

Tông thể

Tổng thể chung cư Green stars

Mặt bằng tầng điển hình nhà A1

Mặt bằng tòa A1 Chung cư Green Stars

Mặt bằng tầng điển hình nhà A2

Mặt Bằng tòa A2 Chung cư Green stars

Mặt bằng tầng điển hình nhà A3

Mặt bằng tòa A3 chung cư green stars

Mặt bằng điển hình nhà B4&B5.

Mặt bằng tòa B4, B5

Mặt bằng điển hình nhà B6&B7.

Mặt bằng tòa B6, B7

Loại căn hộ B3.98m

TK căn hộ 98m

Loại B2. 102m Loại B1. căn ket 102 Loại căn hô A3 - 65m Loại căn hộ A1.60.2 Loại A4. 66.8m can ho A2. 63.2m loại 74.2m